Portofoliu

Referințe pentru experții Smartech Automation
Comunicat presa final
Comunicat de presă final

Anunț finalizare implementare proiect “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” – SMARTECH AUTOMATION SRL

SMARTECH AUTOMATION SRL anunță finalizarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2” proiect număr RUE 11465 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA) / A.I.M.M.A.I.P.E. Constanţa, M2-11465 / 28.07.2021 până la data 14.12.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii SMARTECH AUTOMATION SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

 • menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni.
 • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului este de 515.372,56 lei din care:
448.150,05 lei grant acordat
67.222,5075 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Descarcă Comunicat de Presă final

Grant Smartech Automation
Granturi

Măsura 2: „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Beneficiar: SMARTECH AUTOMATION SRL

Nr. Contract de finantare: M-11465 / 28.07.2021

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, pentru SMARTECH AUTOMATION SRL în baza formularului electronic de înscriere și a documentației anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.

Descarcă Comunicat de Presă

Stații de epurare și apă potabilă
 1. Sistem de automatizare pentru o instalație de separare a hidrocarburilor de apă – CET București (2006-2007);
 2. Sistem de automatizare pentru o instalație de separare-filtrare a petrolului – Oil Terminal Constanța (2007);
 3. Sistem de automatizare și SCADA pentru o stație de bioremediere– Independența – Galați (Vega93 SA) pentru Petrom SA (2012 – 2013);
 4. Extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată a județului Argeș – Obiect: consultanță pe domeniul electric și de automatizări, proiectare, sistem SCADA (2012 – 2015);
 5. Supraveghere și achiziție date, SCADA – Compania de Apă Olt SA (2012 – 2013);
 6. Stația de epurare Galați – faza a II-a – Apă Canal Galați. Obiect: proiectare electrică și automatizare, echipamente, sistem SCADA (2013 – 2017);
 7. Stațiile de epurare Pechea & Liești – Apă Canal Galați. Obiect: proiectare electrică și automatizare, echipamente, sistem SCADA(2014 – 2017);
 8. Stația de epurare Roman – Apa Serv Neamț. Obiect: proiectare electrică și automatizare, echipamente, sistem SCADA (2017);
 9. Automatizare a 93 de foraje aferente a patru fronturi de captare, o stație STAP demanganizare și SCADA două dispecerate gospodăii de apă – infrastructura de apă a orașului Bacău. Obiect: proiectare electrică și automatizare, echipamente, sistem SCADA, execuție, punere în funcțiune. Antreprenor general: STRABAG SRL, beneficiar final: Compania Regională de Apă Bacău – CRAB SA (2019-2021);
 10. GL-02 lucrări de îmbunătățire a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – proiectare și execuție lot nr. 2 denumire: GL-CL-06 ST Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu Roșca și către GA Salcia, GA Berești, GA Cosmești Vale – antreprenor general Tancrad SRL, beneficiar final: Apă Canal SA Galați (2019 – 2022);
 11. GL-CL-01 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galati si Smârdan – antreprenor general Tancrad SRL, beneficiar final: Apă Canal SA Galati (2021 – 2024).
Smartech Automation - WWTP
Smartech Automation - Metallurgy
Industria siderurgică
 1. Automatizare a blocului de separare – Fabrica de oxigen ArcelorMittal Galați (2005);
 2. Automatizare a sistemului de introducere a sârmei de aluminiu în oala de turnare – ArcelorMittal Galați (2006)
 3. Sistem CCTV industrial pentru monitorizarea procesului de fabricație – ArcelorMittal Galați (2006);
 4. Sistem automatizare a procesului de laminare a benzilor groase – ArcelorMittal Galați (2006);
 5. Automatizare a procesului de fabricare a cărămizilor de dolomită – ArcelorMittal Galați (2006);
 6. Sistem integrat de achiziție, stocare, monitorizare și transport a datelor pentru 15 clopote de tratament termic – ArcelorMittal Galați (2006);
 7. Modernizare a elementelor de câmp, echipament și mecanisme pentru degrosisor – Donalam Călărași (2006);
 8. Automatizare a unui laminor tip quarto de 600 mm– Technosteel Iasi (2007);
 9. Sistem de automatizare pentru mașina centrifugă de turnare – Metalurgica Aiud plant (2007);
 10. Automatizare a sistemelor de tăiere a marginilor pentru benzi de oțel – ArcelorMittal Galați (2008);
 11. Sistem automat de control pentru procesul de fabricație a benzilor de legat protejate anticoroziv – ArcelorMittal Galați (2008);
 12. Sistem de automatizare pentru o linie de tăiere – ArcelorMittal Galați (2008);
 13. Automatizare a unui laminor tip quarto de 400 mm – Technosteel Iasi (2008);
 14. Modernizare a sistemului de măsură pentru instalații de producție țevi tip pilger și calibror cu echipament Allen-Bradley – Mittal Steel Roman (2008);
 15. Modernizare și sistem automat de control pentru șuruburi laminor tip tandem Laminor de Benzi la Rece – ArcelorMittal Galați (2008);
 16. Sistem automat de control a procesului de laminare – Donalam Călărași Mill (2008 – 2009);
 17. Sistem automat pentru controlul răcirii automate a tablelor groase în laminorul pentru tablă groasă – ArcelorMittal Galați (2008 – 2009);
 18. Acționare prin convertizor de curent continuu a sistemului de basculare a convertizoarelor de oțel – Oțelăria 1 – ArcelorMittal Galați (2008 – 2009);
 19. Sistem integrat de control și urmărire a fluxului de producție în Laminorul de Tablă Groasă – ArcelorMittal Galați (2008 – 2010);
 20. Sistem de automatizare pentru caja finisoare din Laminorul de Tablă Groasă – ArcelorMittal Galați (2008 – 2010);
 21. Proiectare și consultanță pentru sisteme de poziționare și ajustare a marginilor la Laminorul de Tablă Groasă nr.1 – Arcelor MittalGalați (2009);
 22. Modernizare acționări TEMVAR – UOR pentru Fabrica de var – ArcelorMittal Galați (2009);
 23. Sistem integrat de monitorizare a parametrilor electrici și tehnologici a fluxului de producție a tablei în Laminorul de Tablă Groasă – ArcelorMittal Galați (2009 – 2010);
 24. Automatizare dresare umedă în Laminorul de Benzi la Rece (2010 – 2011);
 25. Sistem automat de control a grosimii și tracțiunii în bandă pentru laminor tandem în Laminorul de Benzi la Rece – colaborare Converteam France (ArcelorMittal Galați) – (2010 – 2011);
 26. Sistem automatizare echilibrări cilindri Laminor de Bandă Groasă– ArcelorMittal Galați (2013);
 27. Interfață software între vechiul și noul sistem de control pentru laminorul tip tandem din Laminorul de Benzi la Rece – colaborare cu GE Power Conversion France (ArcelorMittal Galați) – (2015 – 2017);
 28. Automatizare a patru mașini de sudat țevi – ArcelorMittal Tubular Products Galați (2016 – 2017);
 29. Automatizare benzi transportoare var oțelărie – ArcelorMittal Galați (2018 – 2019);
 30. Automatizare puncte termice DPDES – Liberty Galați (2020);
 31. Automatizare mașină de amorsat înfășurător linie zincare LBR – Liberty Galați (2020);
 32. Modernizare posturi torpedo nr.1 și 4 – beneficiar Liberty Galați SA (2021).
Industriile petrochimice, a vopselelor și a cauciucului
 1. Automatizare a instalației de preparare vopsele – KOBER – Savinești, Neamț (2009-2010);
 2. Proiectare electrică și automatizare a unității de producție a brichetelor în cadrul rafinăriei Rompetrol Midia – Rominserv – Năvodari (2009-2010);
 3. Proiectare electrică și automatizare a unității de compresoare în cadrul rafinăriei Rompetrol Midia – Rominserv – Năvodari (2010 – 2011);
 4. Proiectare electrică și automatizare a unui turn de răcire din cadrul rafinăriei Rompetrol Midia – Rominserv – Năvodari (2010 – 2011);
 5. Sistem SCADA pentru rampele automate de încărcare vagoane și comunicație OpenTAS (Implico GmbH) în cadrul rafinăriei Rompetrol Midia – Rominserv – Năvodari – (2015 – 2016);
 6. Modernizare a preselor de anvelope – proiectare electrică, automatizare și monitorizare – Michelin Florești (2016 – 2017);
 7. Modernizare a unui sistem tip festooner – zona festoon și paletizare – proiectare electrică și automatizare – Michelin Florești (2017);
 8. Modernizare a unui sistem tip festooner – zona caladretă și festoon – proiectare electrică și automatizare – Michelin Zalău (2017);
 9. Integrare skiduri în sistem existentul de automatizare a rampelor automate de încărcare a vagoanelor CF – Rominserv – Năvodari – (2017);
 10. Modernizare a unui sistem tip festooner – zona festoon și paletizare – proiectare electrică și automatizare – Michelin Florești (2018);
 11. Modernizare sistem SCADA monitorizare prese anvelope folosind Ignition Inductive Automation  – Michelin Florești (2018);
 12. Modernizare sistem lăcătuire și automatizare a preselor de anvelope – execuție, automatizare – Michelin Florești (2018);
 13. Sistem SCADA sistem recuperare vapori și control încărcare pentru rampele de încărcare vagoane în cadrul rafinăriei Rompetrol Vega Ploiești – Obiect: proiectare electrică și automatizare, execuție, PIF. Rominserv – Vega Ploiești (2018 – 2019);
 14. Sistem SCADA pentru rampele de încărcare/descărcare păcură și motorină vagoane și comunicație OpenTAS (Implico GmbH) în cadrul rafinăriei Rompetrol Midia Năvodari – Obiect: proiectare electrică și automatizare, execuție, PIF. Rominserv – Năvodari – (2018 – 2019);
 15. Modernizare sistem SCADA FactoryTalk View ButanGas Conțești – Beneficiar: Butangas (2019);
 16. Înlocuire sistem SCADA compresoare platforma rafinăiei Midia Năvodari și upgrade hardware automatizare –  Rominserv – Năvodari – (2020).
Smartech Automation - Petrochemical
Smartech Automation - Research
Cercetare
 1. Structuri și algoritmi de procesare de imagini și recunoaștere a formelor în controlul proceselor dintr-un laminor – Ministerul Cercetării și Tehnologiei (2002);
 2. Metode numerice de ajustare a grosimii benzii cu optimizarea parametrilor și valori constante specifice în procesul de laminare la rece – Ministerul Cercetării și Tehnologiei (2002);
 3. Sistem automat de achiziție și procesare a semnalelor acustice (cu scopul de detecție a defectelor) și sistem inteligent de monitorizare a echipamentelor dintr-un laminor – Ministerul Cercetării și Tehnologiei (2003);
 4. Echipament numeric cu micro-controller pentru poziționarea automată pe 1-3 axe, cu motor de curent continuu ca și element de execuție, pentru domeniul metalurgic – Ministerul Cercetării și Tehnologiei (2004);
 5. Sistem de control pentru o instalație de separare a hidrocarburilor de apă, în scopuri industriale – Ministerul Cercetării și Tehnologiei (2004);
 6. Stație pilot cu sistem de control automat a calității efluentului a sistemelor de recirculare din acvacultură – Ministerul Cercetării și Tehnologiei (2007 – 2010);
 7. INFOLAM – Proiect de cercetare și dezvoltare pentru implementarea de metode avansate pentru AGC și control a unui laminor tip quarto reversibil pentru bandă subțire– Ministerul Cercetării și Tehnologiei (2008 – 2011);
 8. ECOVER – Proiect de cercetare și dezvoltare pentru implementarea de metode cu impact minim asupra mediului pentru procese de acoperire a benzilor– Ministerul Cercetării și Tehnologiei (2008 – 2011);
 9. AQUAPUR – Tehnologie și echipament pentru tratarea apelor uzate în industrie – Ministerul Cercetării și Tehnologiei (2008 – 2011);
 10. BIOCON – Sisteme avansate de control pentru o instalație de biorafinare– Ministerul Cercetării și Tehnologiei (2014 – 2017);
 11. VIBROCHANGE – Model experimental pentru detecția și diagnoza de schimbări în procese utilizând măsura vibrațiilor și analiza bazată pe model– Ministerul Cercetării și Tehnologiei (2014 – 2017);
 12. CDI: Transfer de cunoștințe privind creșterea eficientei energetice și sisteme inteligente de putere – CRESC-INTEL – Organizația de Cercetare coordonatoare: Universitatea „Dunărea de Jos” Galați (2018 – 2022);
 13. ERASMUS+: DIGIWATER – Digitalisation of water industry by innovative graduate water education – coordonator: Norwegian University (2021 – 2023).