Certificări

Certificare ISO – preocupările și realizările Smartech Automation în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale sunt recunoscute de către organismul pentru certificari CERTIND – acreditat RENAR, prin certificare în sistemului integrat calitate-mediu-sănătate, în conformitate cu standardele: ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001.

Certificare ANRE – Smartech Automation este certificată categoria B de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE București, pentru proiectarea și execuția de instalații electrice de joasă tensiune pentru exterior/interior, dulapuri electrice/clădiri și inginerie civilă, aerian și subteran.